MARJOLIJN STAM BENOEMD TOT ‘LID VAN VERDIENSTE’

MARJOLIJN STAM BENOEMD TOT ‘LID VAN VERDIENSTE

Tijdens de algemene ledenvergadering (vrijdag 15-12-2017) werd afscheid genomen van 2 bestuursleden: Monique Vijn (ledenadministratie) en Marjolijn Stam (penningmeester) werden bedankt voor hun bestuursperiode met een bloemetje en cadeaubon.
Marjolijn Stam werd tevens benoemd tot ‘Lid van verdienste”. Dit o.a. vanwege haar inzet de sponsorzaken en financiën weer op orde en overzichtelijk te krijgen, waardoor de oprichting van de nieuwe inline-vereniging / splitsing van de ijsclub mogelijk werd.

Jos dol werd tijdens de jaarvergadering aangesteld als nieuwe penningmeester. Remco Kuhlman volgt Eelco v/d Stal op als secretaris.
We zoeken nog steeds iemand voor de ledenadministratie!

Marjolijn-Stam-Lid-van-Verdienste
Marjolijn Stam Lid van Verdienste (foto: Karin Schipper)